III. Seminary Kenjutsu - Slovakia - Fukuro Shinai No Kata

Instructor: Suzuki Kimiyoshi sensei, head kenjutsu instructor, XVII. grand master and 6.th dan of go-ju ryu karate-do

Galanta - Slovakia 8. - 10. April 2011